top of page

 

Wydawnictwo książek dla dzieci i młodzieży

 

Naszym czytelnikom proponujemy ciekawe książki w pięknej szacie graficznej

Dzieci dorastają w czasie bardzo szybkich przemian cywilizacyjnych. Zmienia się struktura demograficzna, role społeczne, nasycenie świata coraz nowocześniejszymi  technologiami. Na szczęście jest coraz więcej mądrych ludzi, którzy poprzez książki cierpliwie pokazują dzieciom otaczający świat, jego bogactwo i różnorodność. Wydawane przez nas książki poruszają istotne treści, dobre ilustracje są ich dopełnieniem a zarazem rozwinięciem.

Dzieci są bardzo ważne, warto kształcić ich młode umysły literaturą niebanalną, wykraczającą poza schematy a przy tym piękną edytorską książką.

 

 

 
 
Poławiacze Pereł - independent publishing house

The motto: Important content in beautiful form

 

Publishing house for children and youth. Interesting books in beautiful graphic design

Children are growing up in the time of quick civilizational change. The demographic structure changes and so do social roles. Increasingly modern technologies are used all over the world. Fortunately, growing numbers of wise people patiently explain the surrounding world, its abundance and variety to children through books. The books we publish mention vital issues complemented and extended with good illustrations. Considering how important children are, it is worthwhile to educate their young minds with non-trivial, non-schematic literature and beautifully edited books.
 

 

bottom of page