PRZYRODA

Naturalna ciekawość małych dzieci jest i powinna być stymulowana przez interesujące książki.

Książki twardostronicowe wytrzymują niecierpliwe ręce i głodne informacji głowy :) W naszych kartonówkach działamy na kilku płaszczynach. Pokazujemy ilustracje z niewielką ilością elementów, w wyrazistych kolorach. Za każdym razem aspekt przyrody, jeden z czterech żywiołów jest przy okazji nauką elementarnych spraw - kolorów, kształtów, przeciwieństw czy liczb. Przykładowo w tomie "WODA CZYLI ILE?" dziecko poznaje stany skupienia wody i liczy w zakresie 1-10, wskazując na kolejnych stronach trzy wzburzone fale czy siedem lśniących sopli.

To z pewnością są książki dla rodziców, którzy cenią inspirację w z wielu dziedzin - estetyczna, podróżnicza, ekologiczna czy z zakresu nauk przyrodniczych.

W serii planowane są 4 tomy, każdy koncentrujący się na innym aspekcie przyrody - woda, ogień, wiatr i ziemia.

 

  • I tom "Woda, czyli ile? ": NOWOŚĆ premiera 4 listopada 2021

 

W przygotowaniu pozostałe trzy tomy.

SERIES: NATURE

Young children's natural curiosity is, and should be stimulated by interesting books.

Boardbooks stand up to impatient hands and information-hungry heads :). In our books, we operate on several levels. We present illustrations with just a few elements in vivid colours. Each time we talk about one of the aspects of nature, one of the four elements (earth, water, wind, fire). But in the very same book, we also studied elementary things - colours, shapes, opposites or numbers. For example, in the volume "Water. Can you count?" the child learns about the states of aggregation of water and counts in the range 1-10, indicating on subsequent pages for example 3 rough waves or seven sparkling icicles.

These are definitely books for parents who appreciate inspiration in many areas - aesthetic, travel, environmental or science.

There are 4 volumes planned for the series, each focusing on a different aspect of nature - water, fire, wind and earth.


Volume I: "Water. Can you count?", date of release November 4th, 2021
The remaining three volumes will be published soon.

okladka_woda.png
woda_fale.png
woda_krople.png
okladka_promo.png

"WODA, CZYLI ILE?"

Czy można policzyć wodę? Właściwie tak, a na pewno można świetnie się bawić i rozwijać przy tej książce. Na każdej rozkładówce, poza kolejną liczbą w zakresie 1-10, dziecko poznaje różne stany skupienia wody. Ilustracje w zdecydowanych kolorach pokazują dwie krople, cztery lodowe kry czy jeden obłok pary. Nie zabrakło działających na wyobraźnię zera oraz nieskończoności :)

Otwierając kolejne rozkładówki możemy budować wiele narracji na tematy z różnych dziedzin, odkrywając przed dzieckiem świat przyrody.
 

Data wydania: 4 listopada 2021

Książka dla dzieci w wieku 12M+

Książka twardostronicowa (kartonówka), 26 stron

cena 33 PLN z VAT
ISBN 978-83-65834-03-4

 

Koncepcja i tekst: Dominika Żukowska

Ilustracje: studio NEUS, Władysław Jurewicz


Water. Can you count?
Can you count the water? Actually yes, and you can definitely have a great time and develop with this book. On each page, apart from the next number in the range 1-10, the child learns about the different states of aggregation of water. Illustrations in strong colours show for example two drops, four ice floes or one cloud of steam. We did not run out of imaginative zeros and infinities :)

By opening subsequent foldouts we can build many narratives on topics from different fields, discovering the wonderful and interesting world of nature for the child.